Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov upravujú zásady ochrany osobných údajov zákazníkov elektronického obchodu www.zlekarne.sk, tieto zásady sú v súlade s platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov – Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zámerom tohto dokumentu je poučenie zákazníkov tohto elektronického obchodu ako dotknutej osoby.

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:

Simply You Slovakia, s. r. o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
IČO: 35 851 686,
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žilina, Oddiel: SRO, Vložka č.: 50288/L

V prípade, akýchkoľvek otázok k tomuto dokumentu alebo otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo uplatnenia vašich práv popísaných nižšie, nás môžete kontaktovať:
Elektronicky: na e-mailovej adrese: office@simply-you.sk
Poštou: na poštovej adrese našej spoločnosti uvedenej vyššie.
Telefonicky: +421 415 002 766

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Spoločnosť Simply You Slovakia s.r.o. spracúvava osobné údaje vždy na základe dopredu určeného legislatívneho rámca, ktorý je známy.

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás tieto údaje:

2.1. Údaje pri nákupe – plnenie zmluvy so svojimi zmluvnými stranami

Pri nákupe od vás požadujeme údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie a skompletizovanie objednávky. Povinné údaje (pri objednávke označené „*“) spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. A teda povinnými údajmi sú tie údaje, bez ktorých nedokážeme vybaviť a zaslať vašu objednávku a to sú: vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa doručenia, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom elektronickom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré priamo súvisia s peniazmi na vašich účtoch. Elektronické bankovníctvo (platenie za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade nemáme prístup k ďalším informáciám, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme súvisí s funkciou „zapamätanie“ si vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať vaše číslo karty s anonymizovanými údajmi, pod ktorým si vašu kartu zapamätal náš systém.

2.2. Údaje pri vytvorení konta

Ak sa rozhodnete si u nás vytvoriť konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to aby sme s vami vedeli komunikovať.

Môžete sa slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, uložiť jednu alebo viac adries na doručenie.

2.3. Novinky a súťaže

Ak nám udelíte súhlas, uchovávame vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o akciách, novinkách a špeciálnych ponukách.

V prípade, že nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu, alebo spotrebiteľskej súťaže uchovávame tieto údaje: meno a priezvisko, kontaktné údaje, správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

2.4. Údaje získané pri využívaní našich služieb

V prípade, že využívate naše služby (navštevujete a prehliadate naše webové sídlo), získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Ide o informácie týkajúce sa vašich interakcii s našimi službami, ako napríklad kedy vstupujete na naše stránky, čo vyhľadávate, kedy ste si vytvorili konto a kedy sa do konta prihlasujete. Uchovávame aj vaše prípadné recenzie, ktoré ste pridali ku našich produktoch.

Získavame tiež údaje o zariadeniach, ktoré využívate ako prístupový bod k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadača, informácie o operačnom systéme, údaje o internetovej stránke, z ktorej ste k nám vstúpili, stránky ktoré ste navštívili na našej doméne, informácie z cookies a podobných nástrojov.

2.5. Call centrum

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra budeme váš telefónny hovor nahrávať. Tieto záznamy používame k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami.

3. DÔVOD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získané údaje využívame na tieto účely:

3.1. Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získame, vám vieme poskytnúť naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré ste nám poskytli pri vytvorení objednávky použijeme na jej vybavenie a zasielanie oznámení súvisiacich s objednávkou. Tieto osobné údaje potrebujeme tiež do účtovnej a fakturačnej evidencie, táto povinnosť nám vyplýva zo zákona.

Údaje, ktoré ste nám poskytli po prihlásení do vášho konta, používame na to aby sme vedeli zabezpečiť aby ste tieto údaje mali k dispozícii aktuálne.

3.2. Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate na ponúkaný tovar alebo ak chcete vedieť informácie o stave vašej objednávky ako aj v prípade reklamácie dodaného tovaru.

Vaše kontaktné údaje tiež využívame na zasielanie aktuálnych zliav, na ktoré nám v súlade s našimi obchodnými podmienkami vzniká nárok vo vzťahu k oprávnenému záujmu.

Zasielanie mailov môžete pohodlne zrušiť tým že v doručenom maily kliknete na možnosť „Odhlásiť z odberu“.

Môžeme tiež spracúvať a uchovávať vaše osobné údaje za účelom ochrany priestorov spoločnosti Simply You Slovakia a zamestnancov pred bezpečnostnými rizikami.

3.3. Zlepšenie našich služieb a marketingu

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie našich služieb a na marketing. Údaje o vašej nákupnej histórii využívame na to aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať a aby sme vám na našej stránke zobrazili obsah, ktorý je pre vás zaujímavý a relevantný.

Informácie o návštevách, pohybe na našej doméne, jej jednotlivých sekcií a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a podpory predaja. Tento typ informácii využívame na analytické účely, aby sme lepšie rozumeli vašim potrebám a aby sme vedeli spraviť našu webovú doménu lepšími a intuitívnejšími, a tým pre vás užívateľsky príjemnejšími.

3.4. Komunikácia s právnymi inštitúciami

Vaše údaje môžeme tiež spracúvať z dôvodu, že sú nevyhnutné na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napríklad neuhradenie faktúry za dodaný tovar). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj z dôvodu kontroly vykonávanej orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

3.5. Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely používame aj cookies súbory. Bližšie informácie o podmienkach ich používanie nájdete v sekcii Cookies.

4. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA TÝCHTO PRÁVNYCH PODKLADOCH

Osobné údaje spracúvame na týchto právnych základoch:

4.1. Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľká časť osobných údajov je nevyhnutná na plnenie a uzatvorenie kúpnej či inej zmluvy ohľadom tovaru, ktorý si u nás chcete zakúpiť alebo si zakúpite. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, poprípade aby sme vám poskytli služby s tým súvisiace. Na tomto právnom základe spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

4.2. Plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona

Je našou právnou povinnosťou uchovávať údaje o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

4.3. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje používame aj na to aby sme vám ponúkli relevantný obsah, teda taký obsah, ktorý je pre vás zaujímavý.

Rovnaký právny základ je použitý pri zasielaní e-mailových správ s informáciou o produktoch, o ktoré by ste mohli mať záujem, v rámci zachovania dobrých vzťahov na základe právneho rámca – Opravnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákon o elektronických komunikáciách.

Ak spracovávame vaše osobné údaje na tomto právnom základe, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať, formou e-mailu na adrese office@simply-you.sk, písomnou formou na poštovej adrese uvedenej vyššie v čl. 1., alebo na konci e-mailovej komerčnej správy kliknúť na hyperlink „Odhlásiť sa z odberu“.

4.4. Súhlas

Najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas môžete týmito spôsobmi: (a) napíšte nám e-mail s touto požiadavkou; (b) poštou na našej poštovej adrese uvedenej v čl. 1; (c) odhlásite sa z odoberania týchto komerčných správ. Bližšie informácie o odhlasovaní z odoberania obchodných oznámení nájdete v čl. 10.1.

5. KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

5.1. Doručovanie tovaru

Aby sme boli schopný vám doručiť vami objednaný tovar musíme dopravcovi odovzdať vaše osobné údaje nevyhnutné na prepravu a doručenie tovaru v tomto rozsahu: titul, meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, tiež sumu na úhradu. Dopravca je vo vzťahu k osobných údajom, ktoré mu odovzdávame, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmaže.

5.2. Externé spracúvanie

Vaše údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia (IT špecialisti, právny poradca apod.), ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržujú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

5.3. Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú naše služby, umiestňujú reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a príbuzné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

5.4. Právne dôvody

Vaše osobné údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, ktoré si iní uplatňujú voči nám.

Do tejto kategórie patria aj tretie osoby, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, tu patria súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právní a účtovní poradcovia a audítori.

5.5 Spokojnosť zákazníkov zisťovaná prostredníctvom portálu Heuréka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

6. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

7. AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A UCHOVÁVAME

Prioritne budeme vaše osobné údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenia vašej objednávky po dobu nevyhnutnú na archiváciu, čo je spravidla päť rokov.

V prípade využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaného v čl.4.2 a čl. 4.3, uchovávame vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Dôvodom je, že môžeme a občas musíme spracúvať vaše osobné aj na iný účel s iným právnym základom.

8. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia na technickej aj organizačnej úrovni, ktoré sú v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

9. OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Náš elektronický obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náš elektronický obchod používať iba, pod dohľadom ich zákonného zástupcu alebo ak na to udelil súhlas ich zákonný zástupca.

10. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z titulu, že spracúvame vaše osobné údaje, vám plynú viaceré práva. V prípade, ak si budete chcieť uplatniť akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti. V odôvodnených prípadoch môžeme túto dobu predĺžiť na 60 dní, v takomto prípade vás o tom budeme informovať.

10.1. Ako si práva uplatniť

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailovej správy alebo písomnou žiadosťou na naše kontaktné údaje uvedené v čl. 1. tohto dokumentu.

Pri písaní vašej žiadosti prosím nezabudnite uviesť vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak tieto informácie nebudú uvedené v žiadosti nebudeme schopný vyhovieť vašej žiadosti. Tieto údaje od vás požadujeme z dôvodu overenia vašej totožnosti, aby sme neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

10.2. Právo na prístup k údajom

Jedným z vašich práv je získanie výpisu o tom, či spracúvame osobné údaje o vás. V prípade, že tieto údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretích krajín a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

10.3. Právo na opravu

V prípade, že sa domnievate, že naša spoločnosť spracúva nesprávne alebo chybné osobné údaje, môžete využiť svoje právo na opravu, buď priamo v nastaveniach vášho účtu alebo požiadate o opravu týchto údajov. Preto prosíme ak ste sa presťahovali alebo sa zmenil akékoľvek z vašich osobných údajov, ktoré sú dôležite pre váš vzťah s nami, dajte nám vedieť.

10.4. Právo na zabudnutie

Ďalším z vašich práv je právo na zabudnutie alebo právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledujúce podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané;
  • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
  • vzniesli ste námietku proti spracúvaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad našim záujmom na spracúvať tieto osobné údaje;
  • spracúvané osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

10.5. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov v týchto prípadoch:

  • domnievate sa, že o vás spracúvame nesprávne alebo chybné osobné údaje, do doby, kým sa overí správnosť týchto osobných údajov;
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a je vo vašom záujme nevymazať osobné údaje ale žiadate o obmedzenie ich spracúvania;
  • už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, avšak údaje sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhájenia vašich právnych nárokov;
  • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

10.6. Právo na prenositeľnosť údajov

Vašim právom je získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tento typ údajov môžete preniesť aj inej osobe, pričom ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

10.7. Právo namietať

Niektoré osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu čl. 4.2 Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracúvaniu týchto vašich osobných údajov. Námietku môžete vzniesť e-mailom na e-mailovú adresu office@simply-you.sk alebo písomne na adresu uvedenú v čl. 1. tohto dokumentu.

10.8. Podanie sťažnosti

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. Budeme však radi, ak naše pochybenia budete riešiť najskôr s nami.

Tieto zásady sú platné od 14. októbra 2020